logo logo
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје, во соработка со ORYX Assistance, за Вас ги подготви следните услуги : Помош на пат - пакети Македониja и Европа со ГРАТИС Drive Angel -единствена апликација која спасува живот, како и два пакета Помош Дома – Economy I Optimum
Roadside

дознајте повеќе за производот Roadside

Roadside ORYX Assistance

Помош на пат обезбедува бесплатна техничка помош на пат за клиентите на Винер Осигурување, што вклучува поправка на возило на пат (мали поправки што може да се направат на лице место), превоз на возило во случај на сообраќајна незгода или дефект или кога поправката не може да се изврши на на самото место, употреба на заменско возило, сместување во хотел или алтернативен превоз.

Опфатени (Покриени) настани

...

Дефект на возилото

...

Сообраќајна несреќа

...

Невнимателно ракување

...

Надворешни (Природни) влијанија

Производот Roadside Assistance Македонија овозможува користење на услугите на техничка помош на пат во случај на сообраќајна несреќа, дефект на возилото, немарно ракување или надворешно влијание на подрачјето на Северна Македонија, а во согласност со Општите услови.

Roadside ORYX Assistance Македонија

Содржина на пакетот Помош на пат – Македонија

НАЗИВ НА УСЛУГАТАЛИМИТ
Контакт центар0-24 часа,365 дена во годината
Помош на пат (поправка)6.000,00 MKD
Превоз (шлеп/транспорт) на возилото 11.000,00 MKD
Алтернативен превоз3.000,00 MKD
Достава на горивоНеограничено
Drive Angel апликацијаНеограничено

*Територијална покриеност: Северна Македонија

Roadside ORYX Assistance Европа

SСодржина на пакетот Помош на пат – Европа

НАЗИВ НА УСЛУГАТАЛИМИТ
Контакт центар0-24 часа,365 дена во годината
Помош на пат (поправка на возилото)13.500,00 MKD
Превоз (шлеп/транспорт) на возилото31.000,00 MKD
Достава на горивоНеограничено
Заменско возило3 дена / 3.100,00 MKD / ден
Хотелско сместување3 дена / 3.100,00 MKD / ден / по лице
Алтернативен превоз13.500,00 MKD
Drive Angel апликацијаНеограничено

*Територијална покриеност: Европа

Општи услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance Македонија

Општи услови и поволности на производот Roadside ORYX Assistance Европа

Home

дознајте повеќе за производот Home

Home ORYX Assistance

Home ORYX Assistance е производ кој содржи услуги за техничка помош во случај на итни интервенции поради дефекти со водоводните и електричните инсталации како и оштетување на надворешните отвори на објектот (прозорци, врати).

Кога корисникот може да ја активира услугата?

Корисникот може безусловно да ја активира услугата во итен случај. Итен случај се смета за ненадеен и неочекуван настан кој резултирал со оштетување или уништување на објектот на корисникот и чија итна санација е неопходна за да се спречи:

  • натамошно оштетување на предмети во објектот и спречување на ескалација на проблемот
  • загрозување на здравјето или безбедноста на корисниците поради оштетување на објектот
  • недостаток на нормални услови за живеење и престој на корисникот поради оштетување на објектот

Home ORYX Assistance се однесува на корисникот кој го договорил производот и го покрива како главниот објект така и неговите помошни објекти на адресата што корисникот ја пријавил кога го договорил производот. Можна е промена на адресата еднаш годишно во случај на преселба или слично.

Home ORYX Assistance Economy

Производ на техничка помош дома кој во случај на итни интервенции овозможува поправање и санирање на оштетувањата, а ги покрива услугите на водоинталатер, електричар, бравар, стаклар и столар.

Содржина на пакетот Home ORYX Assistance Economy

НАЗИВ НА УСЛУГАТАЛИМИТ
Контакт центар0-24 часа,365 дена во годината
Услуги на водоинсталатер5.000,00 MKD во годината
Услуги на електричар
Услуги на бравар
Услуги на стаклар
Услуги на столар

*Територијална покриеност: Северна Македонија

Home ORYX Assistance Optimum

Производ на техничка помош дома кој во случај на итни интервенции овозможува поправање и санирање на оштетувањата, а ги покрива услугите на водоинталатер, електричар, бравар, стаклар и столар.

Содржина на пакетот Home ORYX Assistance Optimum

НАЗИВ НА УСЛУГАТАЛИМИТ
Контакт центар0-24 часа,365 дена во годината
Услуги на водоинсталатер9.000,00 MKD
Услуги на електричар
Услуги на бравар
Услуги на стаклар
Услуги на столар

*Територијална покриеност: Северна Македонија

Општи услови и поволности на производот Home ORYX Assistance

Drive Angel

дознајте повеќе за производот Drive Angel

Drive Angel ORYX Assistance

Апликацијата Drive Angel го претвора паметниот телефон во „безбедносен уред“ кој овозможува брзи информации во случај на сообраќајна незгода и го скратува времето кое им е потребно на итните служби да интервенираат.

Поддржани оперативни системи

Како да ја активирате апликацијата Drive Angel?

За да ја користите апликацијата Drive Angel, потребен ви е код за активирање што сте го добиле преку СМС. Ако треба повторно да го испратите кодот за активирање, кликнете овде.

Што е вклучено во апликацијата Drive Angel?

...

Контакт центар

Контакт центар 0-24 часа, 365 дена во годината

...

Е-повик

Е-повикот овозможува препознавање на сообраќајни незгоди, автоматски го алармира Центарот за повици и ја организира интервенцијата на сите служби за итни случаи

...

Б-повик

Овозможува возачот да повика „Помош на пат“ во случај на дефект на возилото со еден клик

...

Предупредувања

Предупредување за брзо возење, прекумерна бучава во возилото и во случај на континуирано возење подолго од 2 часа

...

Споделете возење

Апликацијата ви овозможува да го споделите возењето со вашите најблиски преку Facebook, e-mail, SMS, Whatsapp, Viber и други апликации.

НАЗИВ НА УСЛУГАТАЛИМИТ
Контакт центар0-24 часа, 365 дена во годината
Е-повикнеограничено
Б-повик
Предупредувања

За дополнителни информации за производите и услугите или за користење на услугите, јавете се во контакт центарот на ORYX Assistance

+389 23 204 254 за повици од странство